Ώρες Λειτουργίας

Ώρες Λειτουργίας

 • Κυριακή
  12:30-24:00
 • Σάββατο
  12:30-24:00
 • Παρασκευή
  12:30-24:00
 • Πέμπτη
  12:30-24:00
 • Τετάρτη
  12:30-24:00
 • Τρίτη
  12:30-24:00
 • Δευτέρα
  12:30-24:00